close

Search art

close

ARTIST LOGIN

close

Forgot your password

Kunstportalen
- Danish ArtistsDanish Artists har til formål at forbinde danske kunstnere med kunstinteresserede.

På Danish Artists kan du oprette en profil, med links til dine sociale medier og hjemmeside, samt løbende uploade nye billeder af dine kunstværker. Din kunst bliver markedsført via hjemmesiden danishartist.dk, hvor køberne bliver linket direkte til dig. Vi tager ingen provision ved eget salg af henvendelser fra hjemmesiden.

Danish Artists fungerer også som en portal ind til Kunstsamlingen. Der er derfor en mulighed for, at man bliver kontaktet omkring optagelse og et medlemskab hos Kunstsamlingen.

Det koster 365 kroner om året at have en profil på Danish Artists.


Fornavn


Adresse & Nummer


E-mail


Land

Efternavn


Postnummer & By
 

Mobilnummer
 Jeg accepterer Kunstsamlingen's betingelser
 4807

Susanne GemmerEt maleri er energi
Om kunstneren Susanne Gemmer
Af kunstrådgiver, skribent og blogger Connie Boe Boss

Kunst som energi
Før man siger noget som helst andet om maleren Susanne Gemmer er det vigtigt at understrege, at kunst for hende er transformation og transport af energi. At maleprocessen og det endelige værk handler om dette, har kunstneren været en omvej i sit liv for at nå frem til, men nu maler hun med stor kraft og bibringer mange mennesker lige præcis det billede, der passer til dem, deres hjem og hvor de er i livet.

Baggrund
Susanne Gemmer (1967) malede allerede tidligt i sit liv og følte egentlig også at det var det hun skulle, men hun blev trods det ansat som juniorsælger i en handelsvirksomhed og det blev på mange måder hendes løbebane i mange år, fordi hun i 2000 endte med også at købe virksomheden og drive den videre.

Samtidig med overtagelsen af firmaet begyndte hun også på en malerskole, og har siden malet hver dag og mere og mere indtil hun i januar 2020 besluttede at blive fuldtidskunster.

Her faldt brikkerne i hendes liv på plads. Som det intuitive menneske hun er, drevet af en indre trang til at male og få sin kunst ud i verden til andre mennesker, kan hun nu skabe kunst og også få det ud over rampen. Intet i livet og ingen læring er forgæves;de ”skills” virksomheden lærte hende har hun i høj grad brug for i sit kunstneriske virke, hvor hun også afholder malekurser og tilbyder hjælp til at indrette boliger med kunsten som omdrejningspunkt.

Susanne Gemmers kunst kan opdeles i to hovedgrupper: Abstrakt maleri og kvindefigurer.

Abstrakte, ekspressionistiske malerier
De abstrakte akrylmalerier arbejdes ofte opvådt i vådt, og hun bruger alle de indtryk, livet giver, når hun maler. At omsætteog udtrykke følelser og tanker i sin kunst er det bærende element i hendes maleproces, og hun vil helst male abstrakt, så hun ikke låser beskueren i en figuration.

Kunstneren kan sagtens være i proces med 10 malerier ad gangen og male på dem i månedsvis – arbejdet bæres af ”Go with the Flow” og af hele tiden at skabe værker ud fra intuition og indskydelser.

Når Susanne Gemmer maler sine ekspressive malerier er hun til stede i det, der er. Hun går helt intuitivt i gang med at vælge farver og ”fyrer løs” på lærrederne i en kæmpe energiudladning. Senere bruger hun så de tillærte teknikker til at skabe struktur og orden, som f.eks. lag på lag af maling for at skabe dybde, lys og skyggevirkninger, kontraster og forskellige flader og strukturer, forskellige penselstrøg osv.

Når værket balancerer, er det færdigt. Det er en ren visuel oplevelse og bedømmelse i og fra hende selv hvornår værket fungerer, ingen andre kan se om det er fuldført. Når det har opnået en komposition, hvor øjet vil kunne finde ro, ved hun, at den er der. Og så ved publikum det også når de ser det.

Kvindemotiver
Kvindemotiverne af de både ”perfekte og uperfekte” kvinderfremkommer når skikkelser træder frem i hendes maleproces, mere eller mindre styret.

Når disse kvindeskikkelser trænger sig på fortolker Susanne Gemmer det sådan, at den feminine energi lige nu er særdeles vigtig både for hende selv og i verden.Hun har jo netop selv brugt sin maskuline energi meget i sit tidligere job som virksomhedsejer, og udfolder nu begge sider af sig selv på en mere harmonisk måde.Derfor understreger hun, at balance mellem det maskuline og feminine er særdeles vigtig i ethvert menneskes liv.

Samtidig er kunstneren træt af mediernes perfekthedskultur, og hun synes ikke, vi skal dømme og udskamme hinanden, hverken kvinder eller mænd. Kvinder skal frem i verden, perfekte eller ej, og de fylder stadig for lidt i offentligheden, det lægger hun ikke skjul på, at hun synes, i det hele taget skal vi være bedre til bare at acceptere vores omgivelser, som de er, og have fokus på, hvordan verden bliver et bedre sted at være for alle, uanset køn, tro og holdninger. I bredere forstand har vi alle en skavank eller en brist, mand eller kvinde, som de ”skæve og uperfekte” kvinder blot er symboler på.

Om energi
Energien i Susanne Gemmers billeder er noget af det, folk nævner, når de ønsker at erhverve et af hendes værker. Selv siger hun, at hun gerne vil flytte energi i verden.

Når hun maler, afgiver hun energi til lærredet, både konkret og mentalt. Denne energi er til stede i det udtryk, maleriet får, og det afgiver så energi i det hjem og til de mennesker, der købet værket; energien flyttes.

Energien og impulserne kommer som nævnt, fra de indtryk hun får i livet, sjældent fra et konkret input, bare fra livet, følelserne og musikken. Hun siger selv, at hun”komponerer” med farver, ligesom musikere komponerer med noder.

I malerummet er hun helt sig selv og kan lukke af for andres energi og kun være i sin egen. Hun kan ”få tømt sig” for indtryk og følelser, før hun igen tager imod nyt fra verden. Hun fordøjer sine indtryk og giver dem videre i form af de udtryk, hun skaber.

For Susanne Gemmer er der ikke noget hokuspokus over energien, der flyder i verden og mellem mennesker, den er ret håndgribelig, ligesom hendes generelle spiritualitet og brug af klarsyn for hende nærmest bare er en meget stærk intuition omkring andre menneskers følelser og en stor empatisk evne.

Hun vil gerne hjælpe folk med at flytte sig fra A til B så hurtigt som muligt, så de har det så godt som muligt og kan skabe det bedste liv for dem ud fra de betingelser, de har sat op for sig selv, og derfor tog hun for en del år siden, mens hun stadig ejede sit firma, også en psykoterapeutuddannelse.

Hjælp til at bo med god energi
Mange af Susanne Gemmers kunder giver udtryk for at de i hendes malerier, udover en god energi og farvesammensætning, også oplever harmoni og skønhed, og at billederne giver dem noget at hvile øjet i. Abstrakt kunst påvirker hele rummet, og derfor hjælper hun gerne sine kunder med at vælge værk og evt. også rådgive omkring hele deres boligindretning. Alt sammen med henblik på at opnå ro, harmoni og velvære i de private omgivelser.

Når hun er ude hos folk i forbindelse med bestillingsværker, bruger hun sin skarpe intuition til at fornemme energien hos de mennesker,hun skal male til. Hun synes, det er vigtigt at besøge dem i deres hjem, mærke atmosfæren, indretningen og den personlige stil. Også her bruger hun i høj grad sin indfølingsevne og empati, sammen med de mere forretningsmæssige sider, som hun qua sin fortid har med sig.

Man kan sige, at Susanne Gemmer har et stærkt laserblik og kan læse mennesker, og at dette gør, at hun sjældent rammer ved siden af med hensyn til, hvad købere ønsker at udsmykke væggene med i deres hjem.

Når jeg selv betragter Susanne Gemmers malerier kan jeg kun være enig med hendes mange kunder: De besidder en høj grad af energi, og alligevel fremstår de harmoniske. Farvepaletten er afstemt med enkelte afstikkere til kontrastfarver, hvilket medvirker til, at helhedsindtrykket er et balanceret og smukt kunstværk.

At modtage noget af hendes gode, empatiske og levende energi i form af et maleri kan kun gøre godt.